Erhvervsløsninger

Rigtig mange virksomheder har et stort forbrug af f.eks. olie og gas til rumopvarmning, brugsvand, og til produktionen. Hvorfor ikke reducere det store forbrug eller måske genanvende overskudsvarmen til opvarmning af f.eks. brugsvand?

Klima-Service har hjulpet flere erhvervsvirksomheder med at lave energiløsninger, som har betydet en markant reduktion i varmeomkostningerne. Skal Klima-Service også hjælpe din virksomhed med at spare penge på elregningen?

Virksomhed med stort forbrug: 

En virksomhed med et stort forbrug af f.eks. olie og gas kan spare mange penge, hvis der suppleres med en luft til vand varmepumpe. En luft-vand varmepumpe kan levere varme både til opvarmning af virksomheden og til brugsvand.

Virksomheder har oftest et større anlæg, end i almindelige parcelhuse, og her kan luft-vand varmepumpen laves som et hybridanlæg i samarbejde med f.eks olie, gas eller pillefyr. Her klarer varmepumpen varmen det meste af året. Når der så er rigtig koldt hjælper de fossile brændstoffer til.

Genanvend overskudsvarmen:

Rigtig mange virksomheder bruger ligeledes køleanlæg i produktionen, og smider derved samtidig en masse overskudsvarme lige ud ad vinduet. Denne overskudsvarme kan istedet genanvendes ved hjælp af en varmepumpe til bl.a. rumopvarmning, og opvarmning af brugsvand.

Vil du vide mere om hvordan Klima-Service kan hjælpe dig eller din virksomhed med at spare penge på jeres elregninger? Så ring til Klima-Service med det samme. Kontakt her

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone