Gyllekøl

GyllekølGyllekøl:

Et gyllekølingsanlæg er stort set identisk med principperne for et jordvarmeanlæg. Jordvarmeanlægget udnytter varmen fra jorden, hvorimod gyllekølingsanlægget udnytter varmen fra grisestalden/kostalden.

Et gyllekølingsanlæg består af et slangesystem, som er støbt ned i gyllekummerne i stalden. Varmen fra gyllekummerne opvarmer vandet i varmeoptageren, og pumpes derefter igennem varmepumpen. I varmepumpen sker der en nedkøling af vandet og energien fra den nedkøling transporteres til en højere temperatur, så den kan bruges til opvarmning af brugsvand til f.eks. gulvvarme, radiatorer, husopvarmning m.m.

Idet man ”trækker” varmen ud af gyllen, og derved nedkøler gyllen, så reduceres samtidig fordampningen af ammoniak med op til 30 %, hvilket giver et bedre miljø i stalden, både for mennesker og dyr. På samme tid bidrager det til den generelle miljøforbedring.

Hvilket gyllekølingsanlæg skal du vælge:

Klima-service anvender produkter fra DVI

Hvad skal du være opmærksom på:

Til gyllekøl skal man vælge en leverandør med erfaring i gyllekøl. Ligeledes en leverandør som kan levere afprøvede produkter til opgaven.

Klima-Service kan hjælpe med, at indhente de bedste energitilskud til opgaven. Til gyllekøl kan der hentes tilskud i form af almindelige energitilskud eller VE til proces tilskud. Det sidste er en tilskudsordning, som yder anlægsstøtte til virksomheder, der omlægger deres procesenergi fra fossilt til vedvarende energi eller fjernvarme.

Vil du vide mere om hvordan Klima-Service kan hjælpe dig eller din virksomhed med et gyllekølingsanlæg? Så ring til Klima-Service med det samme. Kontakt her

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone