Varmepumper

Hvad er en varmepumpe:

Varmepumper bruges til opvarmning af huse, bygninger, sommerhuse samt brugssvand, og er et miljøvenligt og billigt alternativ til andre varmeanlæg som f.eks. et gasfyr, oliefyr eller elvarme.

Varmepumpen overfører energi fra luften udenfor, fra jorden eller fra andre varmekilder, som du så kan bruge til opvarmningen af dit hus eller din virksomhed.

Varmepumpen bruger strøm i form af el for at få den til at fungere, men er stadig mere miljøvenlig end f.eks. gas -og oliefyr.

Et varmepumpesystem består i princippet af 3 kredsløb som er forbundet med hinanden:

1. Kredsløb:
Udenfor huset, hvor varmekilden (sol, vand, jord, luft) tilfører energi til systemet.

2. Kredsløb:
Indenfor huset, hvor varmepumpen bestående af en varmeoptager og varmeafgiver omsætter den kolde energi udefra til varm energi ved hjælp af en kompressor.

3. Kredsløb:
Den varme energi fordeles i huset til rumopvarmning og brugsvand.

Varmepumpens Effektfaktor:

En varmepumpe har typisk en effektfaktor, også kaldet COP-faktor, på mellem 2-5, hvilket betyder, at for hver kW som varmepumpen bruger i el på at fungere, så producerer den tilsvarende 2-5 kW varme til dit hus eller dine bygninger m.m.

Årsnormfaktor:

COP-faktoren ændrer sig dog afhængig af årstiden og er f.eks. højere om sommeren og lavere om vinteren eller hvis I f.eks. skruer op for temperaturen på vandet i jeres centralvarmeanlæg. Derfor regner man også med en SCOP-faktor som tager hensyn til hele året, og eventuelle ændringer i temperatur m.m. Denne kaldes for en årsnormfaktor.

For en varmepumpe siger man, at årsnormfaktoren typisk er 3. Hvilket vil sige, at når anlægget bruger 10.000 kWh el for at fungere, så producerer den tilsvarende 30.000 kWh varme. Så der er helt sikkert penge at spare.

Der findes følgende typer varmepumper:

Vil du vide mere om hvordan Klima-Service kan hjælpe dig eller din virksomhed med en varmepumpe eller andre energiforbedringer? Så ring til Klima-Service med det samme. Kontakt her

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone